agencija za komuniciranje. tehnološki park 19, 1000 ljubljana. t: 01 8100 303. email: lidia.pavlin@nicha.si                                        

Nicha | oblikovanje, dogodki, oglaševanje, komuniciranje, marketing,mediji splet, eventi, organizacija dogodkov, PR

Oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, medij
 oblikovanje

- idejna zasnova in grafična izvedba 
  (brošure, katalogi,letna poročila)
- celostne grafične podobe (logotipi,
  vizitke, mape)
- industrijsko oblikovanje (embalaže,
  darila)

Nicha | Oglaševanje, oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, mediji
 oglaševanje

- zasnova in izvedba komunikacijskih
  in medijskih strategij
- zasnova in izvedba celostnih
  oglaševalskih akcij
- medijsko planiranje in zakup
  medijskega prostora

Organizacija dogodkov, oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, medij
 organizacija
 dogodkov

- celovita zasnova in izvedba dogodkov
  in prireditev
- kreativna in tehnična podpora dogodkov
- izvedba team - buildinga


Multimedija, oglasevanje, oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, medij
 multimedija

- zasnova in izvedba spletnih strani
- izdelava spletnih oglasov in animacij
- produkcija radijskih oglasov, TV oglasov,
  spletnih bannerjev

Odnosi z javnostmi, oglasevanje, oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, medij
 odnosi z
 javnostmi

- izvedba tiskovnih konferenc
- priprava press materijalov
- krizno komuniciranjeNicha | Pospeševanje prodaje, oglaševanje, oblikovanje, dogodki, oglaševanje,splet, eventi, organizacija dogodkov, PR, komuniciranje, marketing, medij
 pospeševanje
 prodaje

- zasnova in izvedba promocijskih
  dogodkov
- zasnova sejemskih postavitev in
  aktivnosti
- promo teami (hostese..)

 

Novosti iz Niche